Döküman No
FBE.FR.0035
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
14.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


................................ ANABİLİM DALI


TEZ BAŞLIĞI    :       

SUNAN             :       
DANIŞMAN      :         

SAVUNMA
TARİHİ            :          
SAATİ             :           
YERİ              : (Ayrıntılı olarak belirtiniz, Fakülte, bölüm, kat, sınıf  vs.. )

ÖZET

    Bir satır boşluklu kısa özet 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.