Döküman No
FBE.FR.0038
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı-Soyadı                  :

Öğrenci Numarası        :

Anabilim Dalı              :

Danışmanı                   :

Tezin Adı                    :

 

 

 

 

JÜRİ ÜYESİ ÖNERİLERİ

 

 

Öğretim Üyesinin;

      Unvanı, Adı Soyadı                        Anabilim Dalı                            Üniversitesi

1. (Asıl)

2. (Asıl)

3. (Asıl)

4. (Yedek)

5. (Yedek)

 

 

 

 

 

                                                                                                          Anabilim Dalı Başkanı

                                                                                                          Adı-soyadı-imzası

 

 

Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığınca doldurularak üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.