Döküman No
FBE.FR.0038
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı-Soyadı                  :          

Öğrenci Numarası        :          

Anabilim Dalı              :       

Danışmanı                   :        

Tezin Adı                         

 

 

 

 

JÜRİ ÜYESİ ÖNERİLERİ

 

 

Öğretim Üyesinin;

                Unvanı,          Adı Soyadı                        Anabilim Dalı                            Üniversitesi

1. (Asıl)             

2. (Asıl)         

3. (Asıl)     

4. (Yedek)         

5. (Yedek)         

 

 

 

 

 

                                                                                                          Anabilim Dalı Başkanı

                                                                                                          Adı-soyadı-imzası

 

 

Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığınca doldurularak üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.