Döküman No
FBE.FR.0039
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
14.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE


Enstitünüz ...................................................... Anabilim dalı ….…………..…………… numaralı doktora programı öğrencisiyim. "............................................................. ……………….. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................” başlıklı doktora tezimin son halini teslim etmek istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.                         

    …… /…… / 20.…

                                            
                                                         (imza)

                                                      Adı ve Soyadı

Ekler:    
1. 8 adet renkli karton kapaklı tez        
2. YÖK Tez Veri Formu
3. Doktora Tezi Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu
4. Tez Beyan Formu
5. Tez Kontrol Formu
6. 3 adet Cd (pdf formatında Tezi, .doc yada .docx (word formatı) formatında Türkçe ve İngilizce tez özet sayfalarını içeren) 
7. Lisansüstü Tezin Erişime Açılması/Ertelenmesi Talep Formu