Döküman No
FBE.FR.0040
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

.................................................... ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

Anabilim Dalınız …………………………………… numaralı öğrencisiyim. Yüksek Lisans Tezimin başlığını aşağıdaki şekilde değiştirmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.                                                                          

...... /…... / 20….

 

                                                                                                          Öğrencinin Adı-soyadı-imzası

                       

Eski Tez Başlığı:             

Yeni Tez Başlığı:             

Tez Başlığı (İngilizce) :         

Amaç:         

 

 

 

 

 

                                                                      

Uygundur

...... /…... / 20….

 

Tez Danışmanı

Unvanı-Adı-soyadı-imzası

 

Not: Bu form, Anabilim Dalının üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.