Döküman No
FBE.FR.0041
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
14.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin
Adı Soyadı               :         
Öğrenci Numarası    :          
Anabilim Dalı            :     
Tezin Adı                   :           

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
    

 
    Yukarıda bilgileri verilen ve danışmanlığını yaptığım öğrenci tarafından, Doktora tez savunma sınavı sonrasında jüri üyelerinin değerlendirmelerine ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Tez Etik Kurallarına göre yapılması istenilen düzeltmelerin yapıldığını beyan ederim.                             

                                  

                                                                                                                           ......./......./20.......         
                                                                 (imza)
                                             Danışman Unvanı-Adı - Soyadı