Döküman No
FBE.FR.0041
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

.................................................... ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

Anabilim Dalınız …………………………………… numaralı öğrencisiyim. Yapmayı planladığımız Yüksek Lisans tezinin başlığı ve amacı aşağıda verilmiştir.

Gereğini arz ederim.                                                                         ...... /…... / 20….

 

 

                                                                                                          Öğrencinin Adı-soyadı-imzası

 

Tez Başlığı:         

Tez Başlığı (İngilizce) :          

Amaç:           

 

 

 

 

 

 

 

Uygundur.

...... /…... / 20….

 

 

Tez Danışmanı

Unvanı-Adı-soyadı-imzası

 

Not: 1-Bu form Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.

            2-Bu form fbe@erdogan.edu.tr adresine mail olarak gönderilmelidir.