Döküman No
FBE.FR.0042
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

................................ ANABİLİM DALI

 

 

TEZ BAŞLIĞI :              

 

SUNAN            :        

DANIŞMAN    :           

 

SAVUNMA

TARİHİ    :               

SAATİ       :         

 YERİ        : (Ayrıntılı olarak belirtiniz, Fakülte, bölüm, kat, sınıf  vs.. )

 

 

 

ÖZET

 

            Bir satır boşluklu kısa özet 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.