Döküman No
FBE.FR.0042
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
01.05.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

TEZ ÖZETİ (TÜRKÇE)                     

TEZİN ADI

 

Bu boşluk iki aralık kadar olacaktır.

Tezi Hazırlayan:

Tez Danışmanı:

Anabilim Dalı:

Tezin Türü: Doktora

Kabul Tarihi:

Sayfa Sayısı:

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

ÖZET

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

Tezin özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

Anahtar Kelimeler:

 

 NOT: Yazım TIMES NEW ROMAN-10 PUNTO olarak yapılacaktır.

TEZ ÖZETİ (İNGİLİZCE)

                                                                                               

TEZİN İNGİLİZCE ADI

 

Bu boşluk iki aralık kadar olacaktır.

Student:

Advisor:

Department:

Type of Thesis: Ph. D.

Date:

No of Pages:

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

ABSTRACT

Tezin İngilizce özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

Keywords:

 

 NOT: Yazım TIMES NEW ROMAN-10 PUNTO olarak yapılacaktır.