Döküman No
FBE.FR.0043
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
01.05.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Aşağıda bilgileri verilen öğrencinin …………… tarihinde ve saat …………..  yapılacak olan Tez Savunma/Yeterlik Sınavına katılacak Öğretim Üyesine/Üyelerine yolluk ve yevmiye ücreti verilmesini talep etmekteyim.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                          İmza/tarih

                                                                                               Danışmanın Adı Soyadı

Öğrencinin/Adı-Soyadı

 

Anabilim Dalı/Programı

 

Öğrenci Numarası

 

Anabilim Dalı

 

 

Öğretim Üyesinin Unvanı/Adı/Soyadı

 

 

Geldiği Üniversite/Anabilim Dalı

 

 

T.C. Kimlik Numarası

 

 

Banka ve Şube Adı

 

 

IBAN Numarası

 

 

Ulaşım Şekli (Uçak-Otobüs)

(Taksi ücreti ödenebilmesi için fatura ibraz edilmesi zorunludur)

 

 

Konaklama

(Konaklama ücretinin ödenebilmesi için fatura ibraz edilmesi zorunludur)

 

 

 

Not: Bu form tez savunma tarihinden en az bir hafta önce Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmelidir.