Döküman No
FBE.FR.0044
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

             Enstitünüz ...................................................... Anabilim dalı ….…………..…………… numaralı yüksek lisans programı öğrencisiyim. "....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................” başlıklı yüksek lisans tezimin son halini teslim etmek istiyorum. Gerekli belgeler ve tez ekte sunulmuştur.

                  Gereğini arz ederim.                                                                         …… /…… / 20…

 

                                                                                                                                     

           (imza)

                                                                                                                            Adı ve Soyadı

 

Ekler:

1. 6 adet renkli karton kapaklı tez             

2. YÖK Tez Veri Formu

3. Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

4. Tez Beyan Formu

5. Tez Kontrol Formu

6. 3 adet Cd (pdf formatında Tezi, .doc yada .docx (word formatı) formatında Türkçe ve İngilizce tez özet sayfalarını içeren)

7. Lisansüstü Tezin Erişime Açılması/Ertelenmesi Talep Formu