Döküman No
FBE.FR.0045
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                                                                                            

 

TEZİN ADI

 

 

Bu boşluk iki aralık kadar olacaktır.

Tezi Hazırlayan:

Tez Danışmanı:

Anabilim Dalı:

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Kabul Tarihi:

Sayfa Sayısı:

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

ÖZET

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

Tezin özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

Anahtar Kelimeler:

 NOT: Yazım TIMES NEW ROMAN-10 PUNTO olarak yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZ ÖZETİ (İNGİLİZCE)

                                                                                                                                                                     

TEZİN İNGİLİZCE ADI

 

Bu boşluk iki aralık kadar olacaktır.

Student:

Advisor:

Department:

Type of Thesis: M. Sc.

Date:

No of Pages:

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

ABSTRACT

 

Tezin İngilizce özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

Keywords:

 NOT: Yazım TIMES NEW ROMAN-10 PUNTO olarak yapılacaktır.