Döküman No
FBE.FR.0045
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                                                                                           

 

TEZİN ADI

 

Bu boşluk iki aralık kadar olacaktır.

Tezi Hazırlayan:        

Tez Danışmanı:         

Anabilim Dalı:         

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Kabul Tarihi:         

Sayfa Sayısı:           

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

ÖZET

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

Tezin özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

Anahtar Kelimeler:         

 NOT: Yazım TIMES NEW ROMAN-10 PUNTO olarak yapılacaktır.

 

TEZ ÖZETİ (İNGİLİZCE)

                                                                                                                                                                     

TEZİN İNGİLİZCE ADI

 

Bu boşluk iki aralık kadar olacaktır.

Student:     

Advisor:          

Department:        

Type of Thesis: M. Sc.

Date:        

No of Pages:          

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

ABSTRACT

 

Tezin İngilizce özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

Keywords:         

 NOT: Yazım TIMES NEW ROMAN-10 PUNTO olarak yapılacaktır.