Döküman No
FBE.FR.0046
Yayın Tarihi
30.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…………………………………………. Anabilim Dalı Başkanlığına

 

 

Danışmanı olduğum ..……………… nolu Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi ………………………………………………, tez savunmasından sonra süresi içerisinde tez düzeltmelerini tamamlayamadığından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 33. maddesinin 1. fıkrası gereğince öğrenciye 1 (bir) ay daha ek süre verilmesini talep ediyorum.

            Gereğini saygılarımla arz ederim. …../…../……

 

 

                                                                                                                         İmza

  Danışmanın Unvanı Adı SOYADI