Döküman No
BESYO.FR.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Özel Yetenek Sınavı Müracaat Formu

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Fotoğraf

 

            Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

            Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne

                                                  Rize

            Özel yetenek sınavına girmek için ön kayıt yaptırmak istiyorum. İlan edilen şartları kabul ediyorum. Aşağıdaki bilgilerin tarafımdan doğru olarak doldurulduğunu beyan eder, gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                         ... /…./……….

                                                                                                                                       İmza

                                                                                                                                  Adı ve Soyadı

KİŞİSEL BİLGİLER
TC KİMLİK NO: ………………………….       CİNSİYET: Kadın  [   ]   Erkek [   ]
ADRES:             EMAİL    
TELEFON: EV:   GSM:            
EĞİTİM VE MİLLİLİK DURUMU
DİPLOMA ALANI Spor Lisesi:  Alan İçi      [   ] SPORCULUK DURUMU Milli         [    ]    
Alan içi: 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan öğrenciler için uygulanacaktır          
Diğer Liseler: Alan Dışı  [   ] Diğer       [    ]    
YKS PUANI:       OBP PUANI        
2018 YKS Puanı ile Bir Yüksek Öğretim Programına Yerleştiniz mi ?   Evet   [   ]   Hayır       [   ]    
ADAYIN MÜRACAAT ETTİĞİ KONTENJAN
Not: Sadece bir kontenjan İşaretlenecektir.   Milli Sporcu Kontenjanı   [   ]    
Yerleştirme müracaat ettiği kontenjana göre yapılacaktır Normal Öğrenci Kontenjanı [   ]    
        Engelli Öğrenci Kontenjanı [   ]    
        BÖLÜM TERCİHLERİ          
  A-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 1. Tercih  [ ………………………………………...……………………….    ]
  B-Spor Yöneticiliği Programı       2. Tercih  [ ………………………………………...……………………….    ]  
        SPOR DALI TERCİHLERİ          
Aşağıdak belirtilen Spor Özgeçmişi ve Spor Dallarından sadece bir kutucuğu işaretleyiniz      
NOT:  Sporcu özgeçmişi işaretleyen adaylar belgelerini resmi onaylı olarak ibraz etmek zorundadır.    
  SPORCU ÖZGEÇMİŞİ [   ] Herhangi bir belgesi olmayan          
    [   ] Belgeli Sporcu            
    [   ] Belgeli Antrenör            
    [   ] Belgeli Hakem            
                   
  Spor Dalı [   ] Basketbol [   ] Futbol [   ] Hentbol [   ] Voleybol        
    [   ]  Atıcılık [   ]  Atletizm [   ]  Badminton [   ]  Bisiklet [   ]  Boks [   ]  Cimnastik [   ]  Eskrim [   ]  Güreş
    [   ]  Halter [   ]  Judo [   ]  Kano [   ]  Karete [   ]  Kayak [   ]  Kickboks [   ]  Kürek [   ]  M.Tenisi
    [   ]  MuayThai [   ]  Okçuluk [   ]  Rafting [   ]  Sutopu [   ]  Taekwondo [   ]  Tenis [   ]  Yelken [   ]  Yüzme
SPORCU ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRMESİ
Bu Bölüm Kayıt Görevlisi Tarafından Kontrol Edilip Doldurulacaktır        PUAN:           
  ÜYE     ÜYE   Komisyon Başkanı
  İMZA     İMZA   İMZA