Döküman No
BESYO.FR.0002
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

20…. ÖYS GİRİŞ BELGESİ
Kayıt No:   Adı Soyadı:      
Cinsiyet:   TC Kimlik:      
Telefon:      
Adres:      
           
Başvuru Türü:      
YKS Puanı:   Spor Dalı:      
OBP Puanı:   Sporculuk Düzeyi:      
Diploma Alanı:   Özgeçmiş Puanı:      
           
Bölüm Tercihleri   Adayın İmzası
1. Tercih    
2. Tercih    
3. Tercih      
4. Tercih     İmza
         
Kayıt Görevlisi: