Döküman No
BESYO.FR.0003
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

20…./20….      AKADEMİK YILI ………………..DÖNEMİ

…………………………….SINAV EVRAKLARI ve DERS DEĞERLENDİRME RAPORLARI TESLİM TUTANAGI

Sıra

 

 

 

 

Bölüm

Dersin Kodu ve Adı

Dersin Öğretim Elemanı

SINAV EVRAKLARI

 

Zarf

Cevap Anahtarı (Sayfa Sayısı)

Sınav İmza Evrakı

(Sayfa Sayısı)

Öğrenci Sınav Evrakları

Ders Değ. Raporları (Sayfa Sayısı)

Teslim Eden İmza/Tarih

//

Teslim Alan İmza/Tarih

//

1

    

    

     

 

  

  

  

  

   

     

2

    

      

    

 

  

  

  

  

    

     

3

    

     

     

 

  

  

  

  

    

    

4

    

     

    

 

  

  

  

  

    

     

5

    

    

    

 

  

  

  

  

    

                  

6

     

    

    

 

  

  

  

  

     

    

7

      

      

      

 

  

  

  

  

     

     

8

       

        

       

 

  

  

  

  

      

     

                       

                                                                                                       Teslim Alanın

                                                                                                                                               Adı Soyadı: …………………………………..

                                                                                                                                                                                      İmza