Döküman No
BESYO.FR.0005
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Dersin Adı                  :

Öğretim Elemanı        :

Program                     :

Sınıf                            :

Sınav Türü                  :

Uygulama Türü           :                                                                                                                   Tarih:

                                                                                                                                                           Gün  :

                                                                                                                                            Saat  :

 

 

İMZA TUTANAĞI

Sıra No

Okul No

Adı

Soyadı

İmza

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

…………..……………………..….....………………….dersliğinde / salonunda……………………….…..……öğrenci sınava girmiştir.

 

……………………………………………………………

 

Dersten Sorumlu Öğretim Elemanı

 

……………………………………………………………                                                     ………………………………………………………….

 

Gözetmen                                                                                                                                  Gözetmen