Döküman No
RTEÜ.FR.0033
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

 

 

 

 

    Aşağıda belirtmiş olduğum nedenden dolayı kendi isteğimle kaydımı sildirmek istiyorum.

 

  Gereğini saygılarımla arz ederim.

     …../…../20…..

                         İmza         

Adı – Soyadı

                                    

Bölümü

                                         

Öğrenci No

                                       

Adresi

                                       

Cep Tel.

                                       

E - Posta

                                       

    

Kayıt silme nedeni

        Ekonomik sebeplerden              Askerlik                Ailevi sebeplerden

      Başka bir Üniversiteye kayıt yaptırmamdan                 Sağlık sebebinden

       Diğer sebepler* (Nedenini belirtiniz)

      *………………………………………………………………………………..

       ………………………………………………………………………………...