Doküman No
RTEÜ.FR.0015
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığı/Müdürlüğü

 

                    20....–20.... Eğitim - Öğretim Yılı ………… Yarıyılında aşağıda belirttiğim mazeretim nedeniyle derse kaydımı yapamadım.

                  Ders kaydımın yapılmasını arz ederim.    ..…../...…/20………..

                                                                           

Adı - Soyadı

                       

Bölümü

                       

Öğrenci No

                       

Adresi

                       

Cep Tel.

                       

e- posta

                       

                                                                                  

                                                                                          Öğrenci   İmza    ………………     

DERSE KAYIT YAPAMAMA NEDENİ

                         

Ekler: 1-………………………………………………………………………………………………

            2- ………………………………………………………………………………………………

KAYIT YAPILACAK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Saati

     

                       

                       

    

   

                       

                       

    

   

                       

                       

    

   

                       

                       

    

   

                       

                       

    

   

                       

                       

    

   

                       

                       

    

   

                       

                       

   

   

                       

                       

   

   

                       

 

   

   

                       

                       

   

   

                       

                       

   

   

                       

                       

   

   

                       

                       

   

   

                       

                       

   

TOPLAM SAAT

   

                     

Uygundu / Uygun Değildir

Uygundur/Uygun Değildir

……../……./………

……./……../………

İmza

 

İmza

Danışman Öğretim Elemanı

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

………………………………….

………………………………………….