Doküman No
YDYO.FR. 0004
Yayın Tarihi
07.03.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birim                                  : Yabancı Diller Yüksekokulu 

Toplantı Tarihi ve Saati   :        

Toplantının Yapıldığı Yer:     

Toplantı Konusu               :     

 

Gözlemleyen Öğr. Gör.  :     

     

Gözlemlenen Öğr. Gör.  :     

     

Görüşme Tarihi              :     

     

 

Toplantı Gündem Maddeleri

 

Madde No

 Gündem

     

               

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Toplantıda Alınan Kararlar

 

Madde No

 Kararlar

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Katılımcılar

 

Adı Soyadı

Birimi

Görevi

İmza