Doküman No
ARMYO.FR. 0001
Yayın Tarihi
17.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Program Adı:                                                                                                                                                 Tarih:                    

Öğretim Dönemi

20...-20... Güz Dönemi

 

20....-20... Bahar Dönemi

 

Sınav Türü

 

Vize

Final

Bütünleme

DERS
KODU

DERSİN
ADI

DERSİN
SORUMLUSU

DERS
DEVAM ÇİZ.

SINAV EVRAK FORMATI

SINAV NOTLARI

CEVAP
ANAHTARI

SORULARIN YUM ORANI

ALTERNATİF SORU
TİPLERİNE UYUM

DEĞERLEDİRME

Düşük

Orta

Yüksek

Öğrenim Çıktıları

Program Çıktıları

                    

                  

                  

Uygun          
Uygun D .
   

Uygun         
Uygun D.     

              

                  

                  

Uygun         
Uygun D.     

                         

           

Uygun         
Uygun D.     

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

                  

                  

              

Uygun          
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     

             

                   

                

Uygun          
Uygun D.     
 

                

         

Uygun         
Uygun D.     

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

                                

                       

                    

Uygun             
Uygun D.          

Uygun         
Uygun D.     

               

            

              

Uygun         
Uygun D      
  

                  

               

 Uygun        
Uygun D.     

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

         

         

             

Uygun         
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     

               

         

          

Uygun         
Uygun D.    

                    

               

Uygun         
Uygun D.     

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

         

          

             

Uygun         
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     

            

          

           

Uygun         
Uygun D.     

                

             

Uygun         
Uygun D     .

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

             

           

                      

Uygun         
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     

          

        

         

Uygun         
Uygun D.     

          

              

Uygun         
Uygun D.     

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

          

       

             

Uygun         
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     

    

           

           

Uygun         
Uygun D.     

           

                 

Uygun         
Uygun D.     

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

         

        

                 

Uygun         
Uygun D.     
   

Uygun         
Uygun D.     

      

            

         

Uygun            
Uygun D.     

           

         

Uygun         
Uygun D.     

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

           

         

                         

Uygun         
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     
 

          

            

          

Uygun         
Uygun D.     

             

          

Uygun         
Uygun D.     
 

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

            

             

                     

Uygun         
Uygun D.     
 

Uygun         
Uygun D.     

         

         

       

Uygun         
Uygun D.     

                

               

Uygun         
Uygun D.     

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

         

 

              

Uygun         
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     

        

          

      

Uygun         
Uygun D.     

           

              

Uygun         
Uygun D.     

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

          

            

            

Uygun         
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     

          

        

            

Uygun         
Uygun D.     

          

                    

Uygun         
Uygun D.     
  

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

       

         

                

Uygun         
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     

       

     

      

Uygun         
Uygun D.     

         

                   

Uygun         
Uygun D.     
   

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

         

               

                   

Uygun         
Uygun D.     

Uygun         
Uygun D.     

          

         

         

Uygun         
Uygun D.     

           

                        

Uygun         
Uygun D.      

Başarılı

Kısmen*

Başarısız

Genel Değerlendirme/Sonuç:                                                                          

İmza:

İmza:

İmza: