Doküman No
ARMYO.FR. 0002
Yayın Tarihi
17.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

TOPLANTI TARİHİ  :                

TOPLANTI NO         :                         

TOPLANTI YERİ      :                                                                                                                              

 

STAJ KOMİSYON ÜYELERİ

1-                             

2-                       

3-                       

GÜNDEM            

S.No

Öğr. No

Adı ve Soyadı

Programı

Staj Başlama-Bitiş Tarihi

Staj Süresi

1

                   

                    

           

                            

                  

2

                

                 

               

                           

                   

3

               

                 

              

                

                    

4

                  

                    

                 

                       

                     

5

                

                       

                    

                   

                

6

               

                    

                     

                      

         

7

                

                         

                  

                     

        

8

                   

                         

                     

                            

         

Değerlendirme: Yukarıda adı geçen öğrencilerin Staj Çalışmaları ve Dosyaları Komisyonumuzca incelenerek BASARILI/BASARISIZ* olduğu sonucuna OY BİRLİĞİ/OY ÇOKLUĞU karar verilmiştir.

    *Stajın başarısız olarak değerlendirmesi durumunda  komisyonun gerekçeli raporu eklenecektir

                                                                                                                                     Üye                                                                                                                                        Üye

       

 

                         ………………………………………. Bölüm Başkanı