Doküman No
HF.FR. 0001
Yayın Tarihi
10.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sıra No

Teslim Alınan

Evrakın/Dosyanın Adı

Belge/Klasör Sayısı

Teslim Eden Adı Soyadı Unvanı 

 

Teslim Edildiği Tarih/İmza

Teslim Alan Personel Adı-Soyadı

Teslim Alındığı

Tarihi/İmza

1

       

     

        

        

        

        

2

        

        

        

        

        

        

3