Doküman No
HF.FR. 0002
Yayın Tarihi
10.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Hukuk Fakültesi

202… - 202… Eğitim-Öğretim Yılı  Sınav Evrakı Teslim Tutanağı

Programı

Sınav Türü

Ders

Kodu ve Adı

Zarf

Sayısı

 Diğer Evrak

Sayısı

Teslim Eden ve İmzası

Teslim Alan ve İmzası

Teslim Tarihi