Doküman No
HF.FR. 0004
Yayın Tarihi
05.06.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Öğrenciye Ait Genel Bilgiler

Öğrenci No

                    

Adı ve Soyadı

           

T.C. Kimlik No.

           

 

Staj Bilgileri

Eğitim Öğretim Yılı

                       

Dönemi

           

Staj Kodu

           

Staj Süresi/ İş günü

           

Staj Başlama Tarihi

           

Staj Bitiş Tarihi

           

 

Staj Yeri

Kurumun/ İşyerinin

Adı/Unvanı

           

Sigorta Sicil No.

           

Faaliyet/Hizmet Alanı

           

Adresi

           

Telefon numarası/Faks Numarası

           

E-Posta Adresi/Web Adresi

           

           Yukarıda adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı öğrencinin işyerimizde/kurumumuzda belirtilen staj süreleri içinde staj yapması uygun bulunmuştur. …./…../…..

 

                                                                                                                                                                            İmza

                                                                                                                                                       İşverenin veya Kurum Yetkilisinin

                                                                                                                                                                 Adı Soyadı (Ünvanı)                                                                                                               

                                                                                                                                                                 İşyeri Kaşesi/ Mühür

 

 

Bu kısım Hukuk Fakültesi tarafından doldurulacaktır.

Dekan

İmza

Tarih

Uygundur/Uygun Değildir.

 

           

 

 

 

           

           

           

Staj Koordinatörü (Adı Soyadı)

İmza

Tarih

Uygundur/Uygun Değildir.

 

           

 

 

 

           

           

           

 

Not:

  1. Stajın geçerli sayılabilmesi için bu belgenin doğru bilgiler ile eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

  2. SİGORTA PİRİMİ: Staj Süresine ait İş kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta pirimi Hukuk Fakültemiz tarafından ödenecektir.

  3. Yukarıdaki bilgiler eksiksiz olarak iş yerine onaylatıldıktan sonra, başvuru formu en geç staj takviminde belirtilen süreye kadar, Hukuk Fakültesi Dekanlığına teslim edilecektir.