Doküman No
SHMYO.FR. 0005
Yayın Tarihi
22.11.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

20…… - 20….. Yılı ….….. Dönemi - Sınav Yoklama Tutanağı

 

Dersin Kodu ve Adı

         

Bölüm

         

Sınav Tarihi

         

Derslik

         

 

Sınav Saati

         

Dersin Sorumlu Öğretim Elemanı

         

 

İmza:

Derslik No

Öğrenci Sayısı

Sınavda Sorun Yaşandı mı? (Evet/Hayır)

Gözetmen

İmza

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Bu Derste Sınava Giren Öğrenci Sayısı............. Kişidir.

 

*Sınav olaylı geçmişse olaya ait tutanak ve olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına ait yazı bu belgeye eklenecektir.