Doküman No
TIPF.FR. 0002
Yayın Tarihi
03.02.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Fakültemiz ………….. Tıp Bilimleri Bölümü …………………………… Anabilim Dalı …. Derece araştırma görevlisi kadrosunda bulunan …………………………………………. görev süresinin uzatılmasına ilişkin görüş formu;

 

ANABİLİM DALI GÖRÜŞÜ

…………………………………………. ANABİLİM DALI

 

………………… tarihinde görev süresi dolan ………………………………………... görev süresinin belirtilen tarihten itibaren (…..) yıl daha uzatılması uygundur.

 

 

                                                                                             

………………………………..

                                                                                                          

 Anabilim Dalı Başkanı

 

BÖLÜM GÖRÜŞÜ

…………….. TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

………………… tarihinde görev süresi dolan ………………………………………... görev süresinin belirtilen tarihten itibaren (…..) yıl daha uzatılması uygundur.

 

 

.……………………………….

                                                                                                                    

Bölüm Başkanı

 

DEKANLIK GÖRÜŞÜ

 

………………… tarihinde görev süresi dolan ………………………………………... görev süresinin belirtilen tarihten itibaren (…..) yıl daha uzatılması uygundur.

 

 

 

……………………………………

                                                                                                            

         Dekan