Doküman No
TIPF.FR. 0010
Yayın Tarihi
07.03.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Adı-Soyadı

          

Uzmanlık Eğitim Programı

          

Tez Başlığı

         

Tez Verilme Tarihi

           

Tarih ve Rapor No

…/…/20….       ...............’inci 3 aya ait ............. rapor

Bütçe Kaynakları

Gerekli değil

RTE Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi

TÜBİTAK

Uzmanlık Öğrencisi                  

Diğer

Tez Gelişimi Bilgileri

Tez çalışmasına henüz başlanmamıştır.

Tez çalışmasına başlanmıştır.

Planlama aşamasında

Yürütme aşamasında

Yazım aşamasında

Tamamlanmıştır

Yürütülen Tez İçin

 

Malzeme Alımı

Gerekli değil                    Başlanmadı

Devam ediyor                  Tamamlandı

Veri Toplama

Başlanmadı                  Devam ediyor       Tamamlandı 

Laboratuvar İşlemleri

Gerekli değil                    Başlanmadı

Devam ediyor                  Tamamlandı  

Analiz

Başlanmadı         Devam ediyor                 Tamamlandı           

Tez Yazımı

Başlanmadı         Devam ediyor                 Tamamlandı           

Yorum

Devam ediyor-Tez süresi içinde bitebilecektir.                   

Devam ediyor-Ek süre gereklidir.

Devam ediyor-Tezde amaç ve/veya kapsam değişikliği gereklidir.

Devam ediyor-Yeni bir tez konusu belirlenmesi gereklidir.

Danışman Öğretim Üyesi

                           

İmza

 

 

 

Program Yöneticisi

                          

İmza