Doküman No
TIPF.FR. 0008
Yayın Tarihi
15.10.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayı    : ……..

Tarih : ………….

                       

Toplantı Üniversitemiz ………………………………………............... Başkanlığında ……....... olarak saat …………..... başladı. Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

1-     

 

2-    

 

3-    

 

 

 Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.