Doküman No
TIPF.FR. 0009
Yayın Tarihi
07.03.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK KOORDİNASYON KURULU

 

Tıpta Uzmank/Yan Dal Uzmank Öğrencisinin

Adı – Soyadı

                         

Anabilim Dalı /Bilim Dalı

                       

Uzmank Eğitimine Başlangıç Tarihi

                       

Uzmank Eğitimi Süresi        

                       

Değerlendirme Döneminin Başlangıç ve Bitiş

Tarihleri (6 aylık dönem için)

                       

Kaçıncı 6 Ayk Değerlendirme Dönemi Olduğu

  1   2   3   4     5     6

  7   8   9   10  11   12

 

DEĞERLENDİRME DÖNEMİNDE YAPILAN ETKİNLİK SAYILARI *

Kuramsal Etkinlikler

 

Aldığı ders

saati

Sunduğu

seminer

Sunduğu

makale, olgu

Katıldığı

seminer

Katıldığı

makale, olgu

Diğer

Diğer

Sayı

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

Katıldığı

kongre

Katıldığı

panel, sempozyum

Katıldığı

kurs,okul

Katıldığı

eğitim toplantısı

Katkıda

bulunduğu

bildiri

Sunduğu

bildiri

Yayın

Sayı

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Tıbbi Uygulamalar:Uzmank alanına ait yapılan poliklinik ve klinik çalışmalar, cerrahi ve girişimsel işlemler, laboratuar uygulamaları sayısal olarak belirtilecektir.

Tıbbi Uygulama

Sayı

                         

               

                         

             

                         

             

                         

             

                         

             

                         

             

7                           

             

                         

             

* Tabloda sayıları verilen etkinliklere ait ayntılar asistan karnesinde belirtilecektir.

 

DEĞERLENDİRME DÖNEMİNDE YAPILAN ROTASYONLAR

Rotasyona Gönderilen Anabilim/Bilim Dalı

Rotasyonun Süresi

Başlangıç –Bitiş Tarihleri

                  

                  

…././20……---…././20……

                  

                  

…././20……---…././20……

                  

                  

…././20……---…././20……

 

TEZ AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİNİN TEZ ÇALIŞMASI İLE İLLİ BİLGİLER

Tez Başlığı

                  

Tez Danışmanı

                  

Tez Danışmanının 1. Değerlendirme Tarihi (3 aylık)

…././20……

Tez Danışmanının 2. Değerlendirme Tarihi (3 aylık)

…././20……

Tez aşaması 1: Olgu ve Gerlerin Toplanması

Devam ediyor                  Tamamlandı

Tez aşaması 2: Deneylerin Tamamlanması

Devam ediyor                  Tamamlandı

Tez aşaması 3: Tezin Yazılması

Devam ediyor                   Tamamlandı

Diğer (belirtiniz)

 

 

Tarih:                        

Tıpta Uzmank Öğrencisi

Rehber Eğitim Sorumlusu /

Birim Sorumlusu

 

Tez Danışmanı

(Anabilim Dalı / Bilim Dalı Başkanı)

(imza)

(imza)

(imza)