Doküman No
TIPF.FR. 0014
Yayın Tarihi
26.12.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayı                               : ……..

Tarih                             : ………….

Toplantı Yeri ve Saati : ………….

                       

Komisyon toplantısı ………………………………………............... Başkanlığında başladı. Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

GÜNDEM:

  1.                                    

 

KARAR :

1-                                 

 

2-                                 

 

3-                                 

 

 

 Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MEZUNİYET ÖNCESİ MÜFREDAT GELİŞTİRME KOMİSYONUNUN …../…./202.. TARİH VE ….. SAYILI

TOPLANTI TUTANAĞI İMZALARI

 

Komisyon Başkanı

                                   

 

                       Üye                                                                                                    Üye

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                        Üye                                                                                                   Üye

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                       Üye                                                                                                    Üye

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Raportör