Döküman No
SÜFAK.FR.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

GÖREV NUMARASI:

2016/ ………

ARAŞTIRMA /  DERS  UYGULAMA  MEVKİİ

               

GÖREVE GİDİŞ  TARİH ve SAATİ:

        

GÖREVDEN DÖNÜŞ TARİH ve  SAATİ

           

GÖREVİN AMACI

             

GÖREVİN NİTELİĞİ

            

ARAŞTIRMADA / DERS UYGULAMASINDA GÖREV YAPACAK GEMİ PERSONELİ

- ………………..(Uzakyol Kaptan)             (     )

- ………………. (Uzakyol Baş. Müh.)        (     )

- …………...           (Usta Gemici)        (     )

- ……………            (Gemici)               (     )

PROJE NO

             

PROJENİN / DERSİN ADI

                 

PROJE YÜRTÜCÜSÜ /
DERSİN SORUMLUSU:

               

PROJEDE / DERS UYGULAMASINDA GÖREV YAPACAK AKADEMİK PERSONEL            

            

                 

                           

                

               

              

               

              

               

                

               

             

             

                

             

             

             

             

               

            

PROJEDE / DERS UYGULAMASINDA GÖREV YAPACAK ARAŞTIRMACILAR:

       

              

      

           

            

            

            

               

           

             

            

            

ARAŞTIRMA / DERS  UYGULAMASI TALEP EDEN ÖĞRETİM ELEMANI

 

Ünvanı Adı ve Soyadı:         

Tarih :          

 
İmza :

           
  • Form Gemiyi kullanmak isteyen personel tarafından Doldurularak; Karadeniz Araştırma İsimli Gemi Koordinatörüne teslim edilecektir.

  • Geminin kullanılmasına ait olur çıkmadan, Gemi kullanılmayacaktır.

  • Geminin Yakıt Gideri Kullanmaya talep eden personel tarafından karşılanacaktır.

  • Gemiyi kullanmak isteyen personel en az 1 hafta önce Formu doldurarak müracaat edecektir.