Doküman No
SÜFAK.FR. 0010
Yayın Tarihi
22.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

İŞYERİ  EĞİTİMİ UYGULAMALARI İZİN FORMU

İşyeri Eğimi alan öğrencilerin; işyerinde RTEÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili  Maddeleri gereği İşyeri Eğitimi  Uygulamalarına devam etme zorunluluğu vardır.

Ancak; sınav, hastalık, ailevi vb. sebeplerden dolayı izin almasını gerektiren bir mazereti varsa, İşyeri Eğitimi Yetkilisinden alacağı izin ile bu formu doldurup imzalatarak dosyasına eklemelidir.  

 

 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

          

ALDIĞI İZİN GÜN SAYISI

          

İZİNLİ OLDUĞU TARİH

…/…/20… - …/…/20…

İZİN ALMA MAZERETİ

Alttan kalan derslerin vize sınavları

ALES / KPSS / YDS vb. sınavlar

Hastalık ve sağlık problemleri

Ailevi sebepler

Diğer Mazeretler(Belirtilecektir.)

 

Açıklama:           

 

 

 

İZİNDE OLACAĞI ADRES

 

 

 

Yukarıda belirtilen nedene bağlı olarak  .… gün izinli sayılmam hususunda olurlarınızı arz ederim.

Yukarıdaki adı ve soyadı belirtilen öğrenci mazereti sebebiyle, belirtilen tarihlerde bilgim dâhilinde mazeret izni almıştır.

ÖĞRENCİ

İŞYERİ  EĞİTİM UYGULAMALARI YETKİLİSİ

Adı Soyadı

İmza

Onay (İmza & Kaşe)

…/… /20…

…/…/20…