Doküman No
SÜFAK.FR. 0009
Yayın Tarihi
22.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

İŞYERİ EĞİTİMİ GÜNLÜK RAPOR

 

YAPILAN İŞ:
(ÖRNEK) İşyerinin departmanlarının tanınması görev ve sorumluluklarımın belirlenmesi.

…./…./20...

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ

İŞYERİ EĞİTİM YETKİLİSİ

Onay (İmza)

Onay (İmza & Kaşe)

.../.../20...

.../ .../20...