Doküman No
SÜFAK.FR. 0008
Yayın Tarihi
22.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Su Ürünleri Fakültesi

Analiz Raporu