Doküman No
SÜFAK.FR. 0006
Yayın Tarihi
06.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Görüşme Yeri

Görüşme Tarihi

Ünvanı Adı Soyadı

   

 

2021 Gerçekleşen

2022 Hedef

PROJE

Ulusal Destekli (BAP,TUBİTAK, AJANSLAR, BAKANLIKLAR)

   

   

   

Uluslararası Destekli (TUBITAK, ULUSAL AJANS, AB)

   

   

   

MAKALE

SCI

Tek İsim

Çok İsimli

   

   

Diğer dergiler

Tek İsim

Çok İsimli

   

   

SEMPOZYUM

Ulusal

Var (adet) /Yok

   

   

Uluslararası

Var (adet) /Yok

   

   

PATENT / FAYDALI MODEL

Var (adet) /Yok

   

   

DOÇENTLIK BAŞVURU HEDEFİ

 

   

   

   

Diğer Kurumlar Yada Kurum içi Çok Disiplinli Araştırma

Var (adet) /Yok

   

   

DİĞER FAALİYETLER