Doküman No
ATF.FR. 0002
Yayın Tarihi
13.12.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ İŞBAŞI EĞİTİM KOMİSYONU’NA

 

20…/20… Akademik Yılı Güz/Bahar dönemi İşbaşı Eğitimimi ……………………………… kurumunda/işyerinde yapmak üzere yaptığım başvuru, kurum/ işyeri tarafından kabul edilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih

..../..../20...

İmza

 

 

Öğrencinin Adı - Soyadı

          

 

ÖĞRENCİNİN

T.C. Kimlik No    :           

Adı Soyadı         :          

Numarası           :          

Bölümü              :          

E-Posta             :          

Cep Telefonu    :          

İŞBAŞI EĞİTİM YAPACAĞI KURUMUN/İŞ YERİNİN

Adresi                                                      :          

Telefon                                                    :          

Faks                                                        :          

İşbaşı Eğitim Yapacağı Birim                  :          

İşyeri Uygulama Sorumlusu Ad Soyadı  :          

İşyeri Uygulama Sorumlusu Telefonu     :          

İşyeri Uygulama Sorumlusu E-Posta      :          

İŞBAŞI EĞİTİMİN

Başlama Tarihi   : …./…./20…

Bitiş Tarihi          : …./…./20…

Öğrencinizin kurumumuzda/işyerimizde İşbaşı Eğitim yapma isteği kabul edilmiştir

İŞYERİ YETKİLİSİNİN

Adı Soyadı :          

Tarih : …./…./20…

İmza:

 

Kurum Kaşesi :                                                                                                                       Bölüm İşbaşı Eğitim Komisyon

                                                                                                                                                       ONAY