Doküman No
ATF.FR. 0003
Yayın Tarihi
13.12.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ

İŞBAŞI EĞİTİM SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI İŞYERİ DENETİM FORMU

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

           

Numarası

           

Bölümü

           

İşbaşı Eğitimi Yaptığı İşletme

           

İşyerinde Çalıştığı Bölümler

           

İşbaşı Eğitimine Başlama Tarihi

.../.../20...

 

İŞBAŞI EĞİTİM SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI’NIN ÖĞRENCİ HAKKINDAKİ İZLENİMLERİ

............................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin İşbaşı Eğitimi için …/ … /20... tarihinde denetleme yaptım.

 

 

SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI

Tarih

…/…/20…

İmza