Doküman No
ATF.FR. 0005
Yayın Tarihi
14.12.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ

 

ÖĞRENCİ İŞBAŞI EĞİTİM DOSYASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN

          

ADI SOYADI

          

BÖLÜMÜ

          

SINIFI

          

NUMARASI

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞBAŞI EĞİTİM YAPILAN İŞLETME

 

          

İŞBAŞI EĞİTİMDÖNEMİ

GÜZ

BAHAR

 

 

 

 

 

 

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ

20… –20…  AKADEMİK YILI

ÖĞRENCİ İŞBAŞI EĞİTİM DOSYASI

İŞBAŞI EĞİTİM DÖNEMİ

          

FOTOĞRAF

 

İŞBAŞI EĞİTİM SÜRESİ

Hafta

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

          

BÖLÜMÜ

          

SINIFI

          

NUMARASI

          

İŞYERİNİN

ADI

          

ADRESİ

          

TELEFONU

          

İŞYERİ UYGULAMA SORUMLUSUNUN

ADI SOYADI

          

UNVANI

          

 

 

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ

İŞBAŞI EĞİTİM ÖĞRENCİ DEVAM TAKİP ÇİZELGESİ

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

          

Bölümü

          

Sınıfı

          

Numarası

          

Hafta

Gün

Yapılan İşler

1

1

          

1

2

          

1

3

          

1

4

          

1

5

          

2

6

          

2

7

          

2

8

          

2

9

          

2

10

          

3

11

          

3

12

          

3

13

          

3

14

          

3

15

          

4

16

          

4

17

          

4

18

          

4

19

          

4

20

          

5

21

          

5

22

          

5

23

          

5

24

          

5

25

          

6

26

          

6

27

          

6

28

          

6

29

          

6

30

          

7

31

          

7

32

          

7

33

          

7

34

          

7

35

          

8

36

          

8

37

          

8

38

          

8

39

          

8

40

          

9

41

          

9

42

          

9

43

          

9

44

          

9

45

          

10

46

          

10

47

          

10

48

          

10

49

          

10

50

          

11

51

          

11

52

          

11

53

          

11

54

          

11

55

          

12

56

          

12

57

          

12

58

          

12

59

          

12

60

          

13

61

          

13

62

          

13

63

          

13

64

          

13

65

          

14

66

          

14

67

          

14

68

          

14

69

          

14

70

          

Yukarıda kimliği yazılı öğrenci … / … / 20… ile … / … /20… tarihleri arasında toplam hafta boyunca işbaşı eğitim yapmıştır.

 

İşyeri Uygulama Sorumlusunun Adı-Soyadı

(KAŞE – İMZA)

 

 

Yapılan İşin Adı

          

Tarihi

 .../.../20...       

YAPILAN İŞİN FOTOGRAFI VE DETAYLARI AÇIKLAMASI

          

 

 

 

İşyeri Uygulama Sorumlusunun Adı ve Soyadı

(KAŞE – İMZA)

Not: Bu formdan yeteri kadar çoğaltılıp doldurulmalıdır.

 

 

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ

İŞBAŞI EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİNİN

Adı ve Soyadı

         

Numarası

       

Bölümü

       

Sınıfı

       

Dönem

Güz                                                 Bahar

Hafta Sayısı

       

 

Öğrencinin işbaşı eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen hususları yerine getirmiş olması gereklidir (işbaşı eğitim sorumlu öğretim elemanı tarafından doldurulacaktır).

  1. İşbaşı eğitim başlamadan önce bölüm işbaşı eğitim komisyonuna eğitim yapacağı işyerine ilişkin bilgi verilmiş ve onayını almış mıdır?      

Evet

Hayır

  1. İşbaşı eğitim dosyası hazırlanmış ve işbaşı eğitim sorumlu öğretim elemanı tarafından şekil yönünden yeterli bulunmuş mudur?        

Evet

Hayır

  1. Yapması gereken işbaşı eğitim süresini tamamlamış ve devam çizelgesi işyeri tarafından onaylanmış mıdır?        

Evet

Hayır

  1. İşyeri değerlendirme formu düzenlenmiş midir?

Evet

      Hayır

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

AĞIRLIK (%)

NOT

İşbaşı Eğitim Uygulama Sınavı Puanı(Uygulama sınavı yapılmaması durumunda dikkate alınmaz)

20

       

İşyeri Değerlendirme Formu

40

       

Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirmesi(Uygulama sınavı yapılmaması durumunda %60 olarak dikkate alınır)

40

       

BAŞARI NOTU

       

Öğrenci işbaşı eğitim uygulamalarında   BAŞARILI   BAŞARISIZ bulunmuştur.

 

SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI

Adı, Soyadı

       

İmza