Doküman No
ATF.FR. 0004
Yayın Tarihi
13.12.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ

 

Fakültemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi, … … … … … … … … …’in işletmenizde yaptığı işbaşı eğitime yönelik olarak aşağıdaki sorulara vereceğiniz objektif cevaplar söz konusu eğitimin daha kaliteli yürütülmesine imkân sağlayacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm Fakültesi “İşbaşı Eğitim” çalışmasına vermiş olduğunuz katkı ve destek için teşekkür eder,

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dekan

Öğrencinin Adı-Soyadı

             

Çalıştığı Bölümler / Alanlar

             

Çalıştığı Tarihler

… / … / 20…    -    … / … / 20…

 

Değerlendirme Kriterleri

1-100 Aralığında Verilen Puan (En Düşük=1 ve En Yüksek=100)

1. Kendine güven

             

2. İnisiyatif alma

             

3. İşe karşı ilgi ve özen

             

4. Yaratıcılık

             

5. Liderlik özellikleri

             

6. Dış görünüm

             

7. Amiriyle iletişim

             

8. İş arkadaşlarıyla iletişim

             

9. Müşteriyle iletişim

             

10. İşe devam ve dakiklik

             

11. Zamanı verimli kullanma

             

12. Problem çözebilme yeteneği

             

13. Takım çalışmalarına yatkınlık

             

14. Mesleki / teknik bilgi düzeyi

             

15. İş standartlarına uygunluk

             

16. Sorumluluk kabul etme

             

17. Talimatları yerine getirme

             

18. Kaynakları etkin kullanma

             

19. Teknolojiye yatkınlık

             

20. Yeniliklere açık olma

             

ORTALAMA PUAN*

 

İşyeri Uygulama Sorumlusunun

Adı – Soyadı/Kaşe/İmza

 

*TOPLAM PUAN Yukarıdaki 20 Değerlendirme Kriterine Verilen Puanların Toplanarak Soru Sayısına Bölünmesiyle Hesaplanacaktır.