Doküman No
İİBF.FR. 0001
Yayın Tarihi
31.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

……................ Bölümü

Belirtke Tablosu

Dersin Adı ve Kodu               

                 

Akademik Dönem

                 

Dersin Sorumlusu

                 

Sınav Türü

                 

 

 

Öğrenme Çıktıları

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ…

Program Çıktıları

PÇ1

                 

                 

                 

                 

                 

PÇ2

                 

                 

                 

                 

                 

PÇ3

                 

                 

                 

                 

                 

PÇ4

                 

                 

                 

                 

                 

PÇ5

                 

                 

                 

                 

                 

PÇ6

                 

                 

                 

                 

                 

PÇ…

                 

                 

                 

                 

                 

Not: 1. Tablo her ders ve sınav (ara sınav, final ve bütünleme) için sorumlu öğretim elemanı tarafından doldurulacaktır. 2. Sınav Türü ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde ifade edilmelidir. 3. Sorular S1, S2, S3 şeklinde kısaltma yapılarak ilişkilendirme tablosuna eklenmelidir. 4. ÖÇ sütunları ve PÇ satırları dersin ve programın durumuna göre güncellenmelidir. 5. Tablo doldurulurken Bologna veri girişi sırasında doldurulan ÖÇ-PÇ ilişkilendirme matrisi dikkate alınmalıdır.