Doküman No
İİBF.FR. 0005
Yayın Tarihi
08.02.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
……………….. KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

TOPLANTI TARİHİ      : …..

TOPLANTI SAYISI       : …..

 

 

 

GÜNDEM : 

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

 

 

KARAR :

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraflar

……..

……..

……………..

…………….

………….

…………..

………….

 

 

 

 

 

 

 

Raportör: ……..

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
…….……….   KURULU İMZA TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ: ……..                                                           TOPLANTI SAYISI: …….

Unvanı-Adı Soyadı

Görevi

İmza

…………..

…………..

 

 

…………..

 

…………..

 

………….. …………..

 

 

…………..

…………..

 

 

………….. …………..

 

 

………….. …………..

 

 

…………..

 

…………..

 

…………..

 

…………..