Doküman No
İİBF.FR. 0008
Yayın Tarihi
09.02.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
……………….. KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

TOPLANTI TARİHİ      :………………..

TOPLANTI SAYISI       :………………..

 

 

 

GÜNDEM : 

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

 

 

KARAR :

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraflar

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

 

 

 

 

 

 

Raportör: ……..

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

…..   KURULU İMZA TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ: …..                                                           TOPLANTI SAYISI: …..

Unvanı-Adı Soyadı

Görevi

İmza

……………….. ………………..

 

 

………………..

 

………………..

 

……………….. ………………..

 

 

……………….. ………………..

 

 

……………….. ………………..

 

 

……………….. ………………..

 

 

………………..

 

………………..

 

………………..

 

………………..