Doküman No
İİBF.FR. 0004
Yayın Tarihi
07.02.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
AKADEMİK KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ      : …..

TOPLANTI SAYISI       : …..

 

 

 

GÜNDEM : 

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

 

 

KARAR :

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

  1. ………...

 

  1. ………...