Doküman No
İİBF.FR. 0003
Yayın Tarihi
07.02.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih:   

Sayı/No:   

 

 

Toplantı Bölüm Başkanı/Bölüm Başkanı Vekili ………………………………………………………………..….. başkanlığında …………………………… saat …………… başladı. Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARARLAR:

  1. ………………

  2. ………………

 

 

Bu tutanak …… maddeden ibarettir

 

 

 

 

 

 

UNVANI ADI SOYADI                                                GÖREVİ                                              İMZA

……………………………………                                 …………………………………..                    

……………………………………                                 …………………………………..

……………………………………                                 …………………………………..

……………………………………                                 …………………………………..

……………………………………