Doküman No
PMYO.FR. 0001
Yayın Tarihi
20.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ BAŞVURU ve KABUL FORMU

 

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

     

Bölüm

     

Öğrenci Numarası

     

Program

     

T.C. Kimlik Numarası

     

Sınıfı

     

 

ÖĞRENCİNİN ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkametgâh Adresi

   

Telefon Numarası

   

E-posta Adresi

   

 

Tedavi Yardımından Faydalanma Durumu (İşaretlenmesi zorunludur)

 

Anne – Baba Sigortası

 

Kendi Sigortası

 

Hiçbiri

 

Staj süresi   (İşaretlenmesi zorunludur)

 

20 iş günü

 

30 iş günü

 

40 iş günü

 

Öğrencinin staja başlama tarihi  (Staj takvimine uyulması zorunludur ve uygun olan tarih öğrenci tarafından işaretlenecektir)

Haziran 20…….

Temmuz 20……

Ağustos 20……

 

……./……/20……

 

    …../06/20….

 

  …../07/20….

 

   …../08/20….…

(Zorunlu hallerde mezun durumundaki öğrenciler için isteğe bağlı –Ağustos ayı içerisinde bir tarih belirlenecektir.)

 

İŞYERİ

      
Sayın Yetkili ;

    
             
Öğrencimizin mezun olabilmesi için staj yapması zorunludur. Yukarıda adı soyadı ve Staj süresi yazılı olan ve staj takviminde belirtilen tarihten itibaren staj yapacak olan  öğrencimizin staj çalışmasını kurumunuzda / işyerinizde yapması uygundur.
            

            Staj süresine ait iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi Yüksekokulumuz tarafından ödenecektir.

Tarih, İmza ve Kaşe

 

Formu Teslim Eden Öğrenci Arka Sayfadaki Şartları Kabul Etmiş Sayılır

Kurum/İşyeri Yetkilisi