Doküman No
PMYO.FR. 0004
Yayın Tarihi
20.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞYERİ ÖĞRENCİ  DEĞERLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİNİN

 

 

FOTOĞRAF

Adı - Soyadı

         

Öğrenci No

         

Staj Dalı

         

Staj Süresi

         

Staja Başlama /Bitiş Tarihi

         

 

İŞYERİNİN

Adı

         

Telefon No

         

E-posta

         

Fax

         

Adresi

         

 

KOORDİNATÖR ÖĞRETİM ELEMANI

EĞİTİCİ PERSONEL

Adı - Soyadı

         

Adı - Soyadı

         

 

Sayın İs Yeri Yetkilisi

İş yerinizde staj ve endüstriye dayalı öğretim programı kapsamında süresini tamamlayan öğrencinin bilgi, beceri ve stajdan yararlanma derecesini ve ilişkileri ile davranışlarının niteliklerini belirleyebilmek için aşağıdaki tabloyu özenle doldurunuz.

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME TABLOSU

ÖZELLİKLER

DEĞERLENDİRME NOTU*

DEĞERLENDİRME NOTU

 

İşe İlgi

         

Çok İyi     (100-85)   A                                         

İyi            (84 - 65)   B

Orta         (64 - 39)   C

Geçer       (40 - 30)   D

Olumsuz   (O - 29)     E

* Değerlendirme Kısmını aşağıda  şeklinde kodlayınız

 

 A (Çok İyi)

 B (İyi)

 C (Orta)

 D (Geçer)

 E (Olumsuz)

 

İşin Tanımlanması

         

Alet Teçhizat Kullanma Yeteneği

         

Algılama Gücü

         

Sorumluluk Duygusu

         

Çalışma Hızı

         

Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme Kullanma Becerisi

         

Zaman/Verimli Kullanma

         

Problem Çözebilme Yeteneği

         

İletişim Kurma

         

Kurallara Uyma

         

Grup Çalışmasına Yatkınlığı

         

Kendisini Geliştirme İsteği

         

GENEL DEĞERLENDİRME

         

 

 

İş yeri, mezun olduktan sonra öğrenciyi işe almayı düşünüyor mu?                Evet          Hayır

 

                              

          Adı ve Soyadı

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        Kaşe ve imza

 

1- Bu form staj veren kurum / is yeri tarafından 2 nüsha olarak doldurulacak ve formun 1 nüshası İŞYERİNDE saklanacaktır, 1 nüshası  MYO MÜDÜRLÜĞÜNE gönderilecektir.

2- Bu formu iadeli taahhütlü postaya veya kapalı zarf içerisinde GİZLİDİR ibaresiyle öğrenciye elden teslim ediniz.

3- Kaşenin eksik olmamasına dikkat ediniz.