Doküman No
PMYO.FR. 0006
Yayın Tarihi
21.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ZİYARETÇİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

           

Öğrenci Numarası

         

Çalıştığı Bölüm

         

Yaptığı İş

         

Çalışma Şekli (Ferdi/Grup)

         

 

STAJ AMİRİ

Adı Soyadı

         

FORMU DOLDURAN

Adı Soyadı

         

Görev Yeri

         

 

 

ZİYARETÇİ ÖĞRETİM ELEMANI

 

 

 

Adı ve Soyadı

Değerlendirme Tarihi

İmza

1

         

         

 

 

2

         

         

 

 

3

         

         

 

 

 

 

 

 

Sayın Ziyaretçi Öğretim Elemanı

 

Kontrol ettiğiniz iş yerinde staj ve endüstriye dayalı öğretim programı kapsamında süresini tamamlayan öğrencinin bilgi, beceri ve stajdan yararlanma derecesini ve ilişkileri ile davranışlarının niteliklerini belirleyebilmek için aşağıdaki tabloyu özenle doldurunuz.

 

 

DEĞERLENDİRME TABLOSU

ÖZELLİKLER

DEĞERLENDİRME NOTU*

DEĞERLENDİRME NOTU

 

İşe İlgi

         

Çok İyi     (100-85)   A                                         

İyi            (84 - 65)   B

Orta         (64 - 39)   C

Geçer       (40 - 30)   D

Olumsuz   (O - 29)     E

* Değerlendirme Kısmını aşağıda  şeklinde kodlayınız

 

 A (Çok İyi)

 B (İyi)

 C (Orta)

 D (Geçer)

 E (Olumsuz)

 

İşin Tanımlanması

         

Alet Teçhizat Kullanma Yeteneği

         

Algılama Gücü

         

Sorumluluk Duygusu

         

Çalışma Hızı

         

Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme Kullanma Becerisi

         

Zaman/Verimli Kullanma

         

Problem Çözebilme Yeteneği

         

İletişim Kurma

         

Kurallara Uyma

         

Grup Çalışmasına Yatkınlığı

         

Kendisini Geliştirme İsteği

         

GENEL DEĞERLENDİRME

         

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     Adı ve Soyadı

 

                          Kaşe ve imza

1-Bu form ziyaretçi öğretim elemanı tarafından doldurulacak ve MYO MÜDÜRLÜĞÜNE gönderilecektir.

2- Bu formu iadeli taahhütlü postaya veya kapalı zarf içerisinde GİZLİDİR ibaresiyle öğrenciye elden teslim ediniz.

3- Kaşenin eksik olmamasına dikkat ediniz.