Doküman No
PMYO.FR. 0002
Yayın Tarihi
20.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

 

AYRILIŞ FORMU

(İşletme Anteti)

 

 

 

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Mesleki staj çalışmasını tamamlayamadan kurumumuzdan/kuruluşumuzdan ayrılan Meslek Yüksekokulunuz öğrencisinin bilgileri ve  SGK çıkış işlemlerinin yapılacağı tarih aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

ÖĞRENCİNİN

Adı-Soyadı

          

Programı

          

Öğrenci numarası

          

Stajı tamamlayamama nedeni

          

Staj yaptığı tarihler

          

SGK çıkış işlem tarihi

          

 

                                                                                                                              (Tarih/İmza/Kaşe )

 

                                                                                                                   ……………….……………………………………

                                                                                                              Staj Yeri Yetkilisinin Unvanı/Adı?Soyadı