Doküman No
PMYO.FR. 0005
Yayın Tarihi
20.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ KOMİSYONU ÖĞRENCİ  DEĞERLENDİRME FORMU

 

ÖĞRENCİNİN

Adı - Soyadı

        

Öğrenci No

        

Programı

        

 

DEĞERLENDİRME

PUAN

*Kurum/Kuruluş Tarafından Yapılan Öğrenci Staj Raporu Değerlendirmesi(Puan: A,B,C,D,E)

        

**Program Staj Koordinatörü Öğrenci Staj Raporu Değerlendirmesi(Puan: A,B,C,D,E)

        

*Çok İyi (A), İyi (B), Orta (C), Geçer (D), Olumsuz (E)

** Stajın başarılı sayılabilmesi için; staj yapılan kurum/kuruluş tarafından değerlendirilme ve Program Staj Koordinatörünün, Öğrenci Staj Raporunu Değerlendirme sonuçlarının her birinin en az “C” olması gerekir.

                    DEĞERLENDİRME SONUCU

DEĞERLENDİRME TARİHİ

BAŞARILI                     BAŞARISIZ           

………/……../20..……

 

PROGRAM STAJ KOORDİNATÖRÜ

İmza               :

        Unvanı          :        

      Adı – Soyad:        

 

 

                                          Başkan

 

 

 

 

 

İmza

:

………………………………………..…..

 

Unvanı

:

…………………………………………….

 

Adı - Soyadı

:

…………………………………………….

 

                                   Üye

                                   Üye

 

 

 

 

 

 

İmza

:

…………………………………………

İmza

:

…………………………………………….

Unvanı

:

…………………………………………

Unvanı

:

…………………………………………….

Adı - Soyadı

:

…………………………………………

Adı - Soyadı

:

…………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Bu form Meslek Yüksekokulu tarafından doldurulacaktır.