Doküman No
PMYO.FR. 0008
Yayın Tarihi
21.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ İŞ VE DEVAM TAKİP ÇİZELGESİ

 

İŞ NO

TARİH

YAPILAN İŞİN ADI

BİRİM SORUMLUSU

İMZA

1.GÜN

……/……./202…

        

 

2.GÜN

……/……./202…

        

 

3.GÜN

……/……./202…

        

 

4.GÜN

……/……./202…

        

 

5.GÜN

……/……./202…

        

 

6.GÜN

……/……./202…

        

 

7.GÜN

……/……./202…

        

 

8.GÜN

……/……./202…

        

 

9.GÜN

……/……./202…

        

 

10.GÜN

……/……./202…

        

 

11.GÜN

……/……./202…

        

 

12.GÜN

……/……./202…

        

 

13.GÜN

……/……./202…

        

 

14.GÜN

……/……./202…

        

 

15.GÜN

……/……./202…

        

 

16.GÜN

……/……./202…

        

 

17.GÜN

……/……./202…

        

 

18.GÜN

……/……./202…

        

 

19.GÜN

……/……./202…

        

 

20.GÜN

……/……./202…

        

 

 

İŞ NO

TARİH

YAPILAN İŞİN ADI

BİRİM SORUMLUSU

İMZA

21.GÜN

....../....../202...

             

 

22.GÜN

……/……./202…

        

 

23.GÜN

……/……./202…

        

 

24.GÜN

……/……./202…

        

 

25.GÜN

……/……./202…

        

 

26.GÜN

……/……./202…

        

 

27.GÜN

……/……./202…

        

 

28.GÜN

……/……./202…

        

 

29.GÜN

……/……./202…

        

 

30.GÜN

……/……./202…

        

 

31.GÜN

……/……./202…

        

 

32.GÜN

……/……./202…

        

 

33.GÜN

……/……./202…

        

 

34.GÜN

……/……./202…

        

 

35.GÜN

……/……./202…

        

 

36.GÜN

……/……./202…

        

 

37.GÜN

……/……./202…

        

 

38.GÜN

……/……./202…

        

 

39.GÜN

……/……./202…

        

 

40.GÜN

……/……./202…

        

 

Yukarıda kimliği yazılı öğrenci ….../…..../20.....  ile  ….../…... / 20…... tarihleri arasında toplam ......... iş günü staj çalışmasını yapmıştır.

     İŞYERİ /STAJ AMİRİ

                                                                                                                                      (Kaşe-İmza –Mühür)

 

Sayın Yetkili, Öğrencinin devamsız olduğu günlerle ilgili olarak nedenlerini aşağıda belirtildiği şekilde kodlayınız.

Y: Yarım Gün Yok.     T: Tam Gün Yok.      Ü: Ücretli izin   H: Hasta Sevk.  R: Raporlu.  M: Mazeret İzni.   İK: İş Kazası.   G: Görevli