Doküman No
PMYO.FR. 0003
Yayın Tarihi
20.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞRENCİ STAJ DOYASI

 

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

       

 

 

Fotoğraf

Bölümü

       

Programı

       

Öğrenci Numarası

       

Sınıfı

       

 

İŞ YERİNİN

Adı

       

Adresi

       

Telefon Numarası

       

E-posta Adresi

       

 

EĞİTİCİ PERSONELİN

Adı Soyadı

       

 

Kaşe

Unvanı

       

İmzası

 

 

 

Aşağıdaki bölüm staj dosyası teslim edildikten sonra doldurulacaktır.

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ KOMİSYONU

 

PROGRAM STAJ KOORDİNATÖRÜ

Ünvanı/Adı-Soyadı

         

Staj Dosyası

Uygundur      Uygun değildir       

Tarih

         

 İmza

 

 

 

STAJ KOMİSYON BAŞKANI

Ünvanı/Adı-Soyadı

         

Staj Dosyası

Uygundur           Uygun değildir       

Tarih

         

 İmza