Döküman No
TKDF.FR.0008
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarihi                                      :

Tetkiklenen Kurum / Kuruluş   :

Adres                                      :

Tel:

Faks:

Kalite Koordinatörü:

Uygunsuzluk Sayısı                 :

Tetkikçiler                               :

Bulunan Uygunsuzluklar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kararlaştırılan  Düzeltici Faaliyetler ve Tamamlanma Tarihleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Tetkiklenen BölümYetkilisi

Tetkikçi

Tetkikçi

Tetkikçi