Doküman No
TKDF.FR.0008
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
22.07.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Tarihi

           

Tetkik Eden Kurum/Kuruluş

           

Adres

           

Tel.

           

Faks

           

Kalite Koordinatörlüğü

           

Uygunsuzluk Sayısı

           

Tetkikçiler

           

 

Bulunan Uygunsuzluklar:

           

 

 

 

Karşılaştırılan Düzeltici Faaliyetler ve Tamamlanma Tarihleri:

           

 

 

 

 

Tetkiklenen Bölüm Yetkilisi               Tetkikçi                       Tetkikçi                         Tetkikçi