Döküman No
TKDF.FR.0008
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarihi                                      :           

Tetkiklenen Kurum / Kuruluş   :        

Adres                                      :         

Tel:          

Faks:         

Kalite Koordinatörü:        

Uygunsuzluk Sayısı                 :          

Tetkikçiler                               :        

Bulunan Uygunsuzluklar:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kararlaştırılan  Düzeltici Faaliyetler ve Tamamlanma Tarihleri:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Tetkiklenen BölümYetkilisi

Tetkikçi

Tetkikçi

Tetkikçi